Termeni și condiții

Politica privind confidențialitatea datelor personale

SC PENSIUNEA SERGIU & GEANINA SRL cunoaște importanța prelucrării datelor cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora prin respectarea Regulamentului 2016/679 (în continuare GDPR).

Orice modificare a prezentei politici de confidențialitate va fi anunțată prin e-mail.

1. Ce fel de date cu caracter personal colectăm?

Datele cu caracter personal înseamnă: nume, prenume, domiciliu, CNP, date act de identitate, număr telefon, adresă e-mail.

2. În ce scop procesăm datele cu caracter personal?

Folosim informațiile personale în executarea angajamentelor asumate și pentru a vă contacta și pentru a păstra legătura.

3. Drepturile de care beneficiați:

  • Dreptul de a fi informat despre cum vor fi folosite datele personale;
  • Dreptul de acces la datele personale;
  • Dreptul de rectificare a datelor dacă acestea sunt eronate sau incomplete;
  • Dreptul de a fi șters sau așa-numitul Right To Be Forgotten pentru a nu mai fi inclus; în comunicări sau procesări ulterioare;
  • Dreptul de a restricționa procesarea datelor dincolo de simpla lor păstrare;
  • Dreptul de transfer al datelor pentru a fi la dispoziția persoanelor așa cum doresc ele să le folosească pe alte platforme sau în alte servicii;
  • Dreptul de obiecție împotrivă utilizării datelor în campanii de marketing;
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv prin creare de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Arad, str. Cerbului nr. 24, jud. Arad, sau prin e-mail, la adresa: sg_office@yahoo.com. Solicitarea se va soluționa în termen de 15 zile de la recepționare.

4. Modalități in care puteți accesa, controla si corecta informațiile dvs. personale

Respectam dreptul dvs. de a accesa, de a modifica, de a solicita ștergerea sau de a solicita restricționarea utilizării informațiilor dvs. personale, conform cerințelor Regulamentului 2016/679. De asemenea, luăm masuri pentru a ne asigura ca informațiile personale pe care le colectam sunt corecte și actualizate.

Aveți dreptul să știți ce informații personale păstram despre dvs. La cerere va putem furniza o copie a informațiilor personale într-un format structurat.

Daca informațiile dvs. personale sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să le actualizați sau să ne solicitați să le actualizăm.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării informațiilor dvs. personale. De asemenea, ne puteți solicita să ștergem sau să restricționăm modul în care folosim informațiile dvs. personale, dar acest drept este determinat de lege si va poate afecta accesul la serviciile noastre.

5. Putem divulga informațiile dvs. personale următoarelor părți pentru următoarele scopuri:

Putem divulga informațiile dvs. personale instituțiilor publice și unor terțe părți. Această divulgare poate fi necesară pentru ca noi sa va oferim acces la serviciile noastre, să ne conformăm obligațiilor legale naționale, sa ne optimizam activitățile de publicitate sau să prevenim, să detectăm, să atenuăm și să investigăm activitățile frauduloase sau ilegale legate de serviciile noastre.

Încercăm să minimizăm cantitatea de informații personale pe care le dezvăluim la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a îndeplini scopul specificat.

Nu vindem, închiriem sau dezvăluim în alt fel informațiile dvs. personale unor terțe părți în scopuri de marketing și publicitate fără acordul dvs.

6. Cât timp păstram informațiile dvs. personale?

Păstram informațiile personale atâta timp cat este necesar pentru a furniza in siguranță serviciile pe care le-ați solicitat sau pentru alte scopuri, cum ar fi respectarea obligațiilor legale, rezolvarea disputelor si punerea in aplicare a politicilor noastre. Conform dispozițiilor legale în vigoare suntem obligați sa păstram informațiile dvs. relevante o perioadă minimă de timp pentru o eventuală investigație sau litigiu pentru organele de aplicare a legii.

După ce nu mai este necesar sa păstrăm informațiile dvs. personale, vom dispune ștergerea într-un mod sigur.

Vom respecta dreptul dvs. legal de a solicita ștergerea informațiilor personale din sistemul nostru.

7. Cum vă protejăm informațiile personale

Vă protejam informațiile personale folosind măsuri de securitate tehnice și administrative pentru a reduce riscurile de pierdere, utilizare incorectă, acces neautorizat, dezvăluire și modificare.

8. Încălcarea securității datelor cu caracter personal

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, Societatea va notifica acest lucru A.N.S.P.D.C.P., fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.